Αγρότες : Η δαπάνη του ΕΛΓΑ καταχωρείται στα βιβλία εξοφληµένη ή όχι – Διάφορα Έξοδα

Η δαπάνη που πληρώνει υποχρεωτικά κάθε παραγωγός για να ασφαλίσει στον ΕΛΓΑ την σοδειά του, καταχωρείται στα βιβλία εσόδων-εξόδων, είτε είναι εξοφληµένη είτε όχι, υπενθυμίζει ο συνεργάτης της Agrenda, φοροτεχνικός Γιώργος Παπαδημητρίου, με σχετικό του άρθρο.

 

Ακόμη και τα συµφωνητικά µίσθωσης χωραφιών, ανεξάρτητα αν είναι πληρωµένα ή όχι, περνούν ως δαπάνη στα βιβλία εσόδων-εξόδων των αγροτών.

 

Από το site του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαδημητρίου, µέχρι και τη στιγµή που µιλάµε, δεν µπορούµε να δούµε το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς.

Γι’ αυτό θα πρέπει να προσκοµίσει ο παραγωγός στο λογιστή του, το έντυπο της δήλωσης καλλιέργειας που υπέβαλε στο οποίο αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς.

Ειδικότερα, στο σχετικό του Άρθρο στην Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου ο Γιώργος Παπαδημητρίου εφιστά την προσοχή στους αγρότες, τονίζοντας τα ακόλουθα:

Πλησιάζουµε στο τέλος του χρόνου και καλό είναι να δούµε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συγκεντρώσει ο αγρότης, προκειµένου να διαµορφώσει το αποτέλεσµα προς φορολόγηση.

Έσοδα επιδοτήσεις: 

Εάν γίνει  η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και δοθεί το πρασίνισµα, τότε θα έχουµε πλήρη εικόνα όσον αφορά τη φορολόγηση της βασικής από το 1ο ευρώ και θα µπορούµε να προσδιορίσουµε σε αρκετά µεγάλο βαθµό το φορολογητέο εισόδηµα.

Πωλήσεις:

Για τις  πωλήσεις των παραχθέντων προϊόντων, παραλαµβάνουν τα τιµολόγια. Για τις περιπτώσεις που δεν έχουν πουλήσει και δεν θα πουλήσουν εντός του τρέχοντος έτους, καλό είναι να δουν το θέµα της απογραφής.

Έξοδα ΕΛΓΑ:

Από το site του ΕΛΓΑ, µέχρι και τη στιγµή που µιλάµε, δεν µπορούµε να δούµε το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς. Γι αυτό θα πρέπει να προσκοµίσετε στο λογιστή σας το έντυπο της δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλατε στο οποίο αναγράφετε το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς.  Η δαπάνη του ΕΛΓΑ καταχωρείται στα βιβλία είτε είναι εξοφληµένη είτε όχι.

Συμφωνητικά μίσθωσης: 

Να προσκοµίσετε τα συµφωνητικά µίσθωσης, ανεξάρτητα αν είναι πληρωµένα ή όχι. ∆απάνη είναι η έγγραφη συµφωνία και όχι η εξόφληση της.

Εργόσημα: 

Για τον παραγωγό ο οποίος πληρώνει, τα εργόσηµα αποτελούν δαπάνη στο χρόνο πληρωµής (και όχι είσπραξης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν υπάρχει κάποιος πίνακας που να ορίζει πόσα εργόσηµα πρέπει να βάλει κάποιος ως έξοδα στα χωράφια του. Η απόδειξη της πραγµατοποίησης των µεροκάµατων από εργάτες γης, είναι υποχρέωση του παραγωγού.

Τα εργόσηµα, αν δεν εισπραχθούν από τον δικαιούχο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, επιστρέφονται τα χρήµατα στον παραγωγό που τα κατέβαλε.

Ο παραγωγός είναι  υποχρεωµένος να ενηµερώσει το λογιστή του για την ακύρωση του εργόσηµου, προκειµένου να αφαιρέσει τη δαπάνη αυτή από τα έξοδα. Γιατί, εφόσον έχει επιστραφεί δεν αποτελεί δαπάνη.

Τιμολόγια για την σύνταξη της δήλωσης ΟΣΔΕ: 

Την άνοιξη 2017 συντάχθηκε η δήλωση ΟΣ∆Ε, για την οποία πληρώθηκε αµοιβή στους φορείς που τη σύνταξαν. Επειδή την πληρωµή του εξόδου αυτού, κάποιοι δήλωσαν να πληρωθεί µέσω της τράπεζας µε την καταβολή των επιδοτήσεων, οι φορείς αυτοί εξέδωσαν ένα παραστατικό το οποίο το ονόµασαν προσφορά η οποία περιλάµβανε το συνολικό κόστος. Αυτό το παραστατικό δεν είναι δαπάνη για τα βιβλία. Πρέπει να εκδώσουν Τ.Π.Υ. αλλιώς δεν καταχωρείται τίποτε στα βιβλία.  

Ασφαλιστήρια αγροτικών μηχανημάτων: 

Προσκοµίζετε το συµβόλαιο και όχι την απόδειξη πληρωµής του συµβολαίου. Η καταχώρηση γίνεται αναλογικά αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα συµβόλαια περιλαµβάνουν δύο χρήσεις και θα πρέπει να γίνει επιµερισµός της δαπάνης.

Μπορούν να καταχωρηθούν αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) όταν η δαπάνη είναι µέχρι 100 ευρώ, ενώ για µεγαλύτερα ποσά απαιτείται τιµολόγιο για να αναγνωριστεί η  δαπάνη. Για αναγνώριση εξόδων Α’ & Β’ υλών (φάρµακα, λιπάσµατα, σπόροι, κλπ.), καλό είναι να υπάρχουν τιµολόγια ανεξάρτητα του ποσού.

Λογαριασμοί ΔΕΗ αγροτικών εργασιών: 

Στις περιπτώσεις που τη δαπάνη της ∆ΕΗ την επιβαρύνονται περισσότεροι αγρότες, βγάζετε φωτοτυπία το λογαριασµό της ∆ΕΗ και κάνουµε κατανοµή της δαπάνης, ανάλογα µε τα ποσά που πλήρωσε ο καθένας.

Τέλη κυκλοφορίας: 

Η δαπάνη η οποία πληρώνεται τώρα και αποτελεί δαπάνη για το επόµενο έτος. ∆εν χρειάζεται να εκτυπώσετε κανένα έντυπο αλλά για την πληρωµή τους πηγαίνετε κατευθείαν στην τράπεζα έχοντας µαζί σας την άδεια κυκλοφορίας και γνωρίζοντας τον ΑΦΜ σας, πληρώνετε στο ταµείο της τράπεζας και φεύγετε.

Τιμολόγια παροχής για αγροτικές εργασίες: 

Για όλες τις εργασίες που έχουν γίνει στα χωράφια των αγροτών από τρίτους, πρέπει οι ιδιοκτήτες των µηχανηµάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί, να εκδώσουν παραστατικό προκειµένου η δαπάνη αυτή να καταχωρηθεί στα βιβλία.

Ιδιώτες: Ένταξη στο ειδικό καθεστώς

Υπάρχουν υπάλληλοι, συνταξιούχοι αλλά και ιδιώτες γενικότερα, οι οποίοι παράγουν κάποια πράγµατα για τον εαυτό τους. Για να συνεχίσουν να είναι σε αυτή την κατηγορία και να µην χρειαστεί να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς, ας φροντίσουν στις  συναλλαγές του (όταν πάνε ελιές στο ελαιοτριβείο π.χ.), την αµοιβή να την πληρώνουν µε χρήµα και όχι µε λάδι.

 

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο