περιήγηση Κατηγορία

Αγροτικά

Αγροτικό εισόδημα στα μισιακά η αμοιβή σε καρπό

Σε περίπτωση επίμορτης αγροληψίας ή αλλιώς μισιακών, ο ιδιοκτήτης του αγρού θεωρείται ότι έχει αποκτήσει αγροτικό εισόδηµα. Συνεπώς έχει υποχρέωση, να υποβάλλει Ε-3, στο οποίο θα δηλώσει ως αγροτικό εισόδηµα τον καρπό που έλαβε από τον…

Δυσκολεύει κι άλλο η λογιστική παρακολούθηση των αγροτών

Γενικά Με το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο για τη «διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων», θεσπίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η βασική υποχρέωση που θεσπίζεται συνίσταται στη εξόφληση του τιµολογίου του…

Πότε οι αγρότες δικαιούνται αφορολόγητο

Τελευταία συζητείται εντόνως να ανοίξει ο κωδικός 037/038 του Εντύπου 1, καθώς είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Γιατί; Όλο το προηγούμενο διάστημα καλλιεργήθηκε η πεποίθηση ότι όλοι οι αγρότες (είτε συνταξιούχοι, είτε υπάλληλοι…

Από το 2025 η περικοπή της σύνταξης για τους Αγρότες που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική…

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ. 10034/18282/566/20.4.2017: "Με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος Φορέων κύριας ασφάλισης που…

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος και ο χαμένος ΦΠΑ των εξόδων τους

«Έχει δικαίωμα επιλογής ή όχι;» Η ΠΟΛ.1201/16 αλλά και η ΠΟΛ.1283/13 παλιότερα, όριζαν την επιλογή ή την υποχρέωση κάποιου να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, συµφέρει να µπουν στο κανονικό καθεστώς…

Αγρότες : Οι παγίδες για τα έξοδα και τα παραστατικά

Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας, η καθημερινότητα όσον αφορά τα βιβλία των αγροτών είναι με μαθηματική ακρίβεια η ίδια. Είτε πρόκειται για καλλιεργητές φυτικής παραγωγής είτε ζωικής παραγωγής, δενδρωδών καλλιεργειών, ψυχανθών,…

Η φορολογία του αγροτικού εισοδήματος για το 2016

Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος με τους Ν. 4387/2016 και Ν. 4389/2016 για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα κατά τον προσδιορισμό του…

Αγρότες : Οι παγίδες στα εργόσημα και στον… οικογενειακό ΑΦΜ

Το εργόσημο είναι ο τρόπος πληρωμής του εργάτη γης. Με τέτοιον τρόπο ώστε (υποτίθεται) να καταβάλλονται και οι όποιες ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτόν, ο εργοδότης - αγρότης μπορεί να δικαιολογεί στα έξοδά του τα…

Αγρότες : Ποιες δαπάνες δέχεται η Εφορία

Όλοι όσοι ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα αντίστοιχα παραστατικά για τις συναλλαγές τους αυτές. Είτε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, είτε του κανονικού καθεστώτος, είτε φυσικά πρόσωπα τα…

Πως θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές αγροτών (Ο.Γ.Α.) από 01/01/2017

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, από 01/01/2017 επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν έως την…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More