Έξοδα Αγροτικής Εκμετάλλευσης

Έξοδα που αναγνωρίζονται φορολογικά για τους αγρότες:

 

α/α Κατάλογος Εξόδων.
1  «Εργόσημα» : Αποδεικτικά πληρωμής και «κουπόνια».
2   Πληρωμές στον Ο.Γ.Α, για την προσωπική ασφάλιση του Αγρότη .
3   Τιμολόγια για αγορές γεωργικών εφοδίων : Όλα τα εφόδια ( φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές,  σπόροι, φυτά,  κ.λ.π )
4   Συμφωνητικά, για τις μισθώσεις χωράφια ή αγροτικών εγκαταστάσεων ( προκύπτουν τα ενοίκια που πληρώνετε ) .
5 «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής» : Στο πίσω μέρος αυτής αναγράφονται τα ασφάλιστρα της αγροτικής παράγωγης.
6 Εκκαθαρίσεις ( εκτός από τα έσοδα, προκύπτουν και έξοδα ( π.χ προμήθειες και ειδικά έξοδα εκκαθάρισης )
7 Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών , για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από Γεωπόνους, Συμβούλους, κ.λ.π.
8 Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών , για υπηρεσίες ( όργωμα, ράντισμα,  κ.λ.π ) που σας παρείχαν άλλοι Αγρότες .
9   Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και αγοράς ανταλλακτικών και υλικών : Για επισκευές και συντηρήσεις αγροτικών μηχανημάτων /μεταφορικών  μέσων αλλά  και αγροτικών εγκαταστάσεων ( αποθήκες κ.λ.π ).
10 Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών  όταν η  πληρωμή γίνεται σε είδος ( π.χ  θερισμός, υπηρεσίες ελαιοτριβείου ). Δεν έχει σημασία ότι η πληρωμή έγινε σε είδος.
11 Ασφαλιστήρια  μηχανημάτων και αγροτικών μεταφορικών μέσων.
12   Λογαριασμοί Δ.Ε.Η που χρησιμοποιείται για αγροτικές εργασίες.  [ Στις περιπτώσεις που την δαπάνη της Δ.Ε.Η την επιβαρύνονται περισσότεροι Αγρότες, βγάζουμε φωτοτυπία το λογαριασμό της ΔΕΗ, και κάνουμε την κατανομή της δαπάνης ανάλογα με  το ποσό που πλήρωσε ο καθένας].
13 Αποδείξεις  πληρωμής στον ΤΟΕΒ, για την ύδρευση.
14 Τιμολόγια του μεταφορέα, για μεταφορές προϊόντων, εφοδίων, κ.λ.π. 
15 Αποδείξεις  αγοράς πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης ( εφόσον χρησιμοποιήθηκε για αγροτικό μηχάνημα ) :  Έως και 300 ευρώ ανά συναλλαγή μπορεί  να εκδίδεται  Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ( Α.Λ.Π.) και στο πίσω μέρος  αυτής να  τίθεται η σφραγίδα του πρατηριούχου  και να  αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος. Πάνω από 300 ευρώ, χρειάζεται τιμολόγιο.
16 Αποδείξεις  Λιανικής Πώλησης ( Α.Λ.Π.), όταν η δαπάνη είναι μέχρι 100 ευρώ, ή Τιμολόγια για μεγαλύτερα ποσά . Για διάφορες αγορές υλικών π.χ. μικροεργαλεία,  σύρματα, ανταλλακτικά, χρώματα, κ.λ.π . Όταν έχετε  Α.Λ.Π. πρέπει σ΄ αυτή να  υπάρχει  γενική περιγραφή του είδους που αγοράστηκε  και να  προκύπτει το αντικείμενο εργασιών του προμηθευτή.
17 Αποδείξεις Συνδρομών σε περιοδικά και εφημερίδες .
18 Τιμολόγια για αγορά Έντυπων  και γραφικής ύλης.
19 Έξοδα μετακινήσεων , για μετάβαση που αφορά  την εργασία του αγρότη ( π.χ. Σε Διευθύνσεις Υπουργείων, Αγροτικές  Εκθέσεις κ.λ.π ) .
20 Τιμολόγια για αγορά ειδικής  ένδυσης για την προστασία  στις αγροτικές εργασίες.
21  Βεβαιώσεις ή  Φωτοαντίγραφα Βιβλιάριων τραπεζών, χρεωστικά σημειώματα κ.λ.π  των τόκων και εξόδων  των  δανείων, (καλλιεργητικών, αγοράς γεωργικού εξοπλισμού και αγροτικών εγκαταστάσεων ), που σας  χρέωσε η Τράπεζα το 2015.
22 Αποσβέσεις : Υπολογίζονται περίπου ως εξής : Αγορές παγίων (μηχανήματα, κατασκευή εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λ.π )  όχι μόνο του 2015 αλλά και των προηγούμενων ετών, επί συντελεστή απόσβεσης ( 10% ).
23 Τ.Π.Υ., από την εταιρεία που συνέταξε την  δήλωση του Ο.Σ.Δ.Ε.
24 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

 

 

 

Επίσης παραστατικά για τα παρακάτω 

Έξοδα ( αναγνωρίζονται φορολογικά, υπό προϋποθέσεις ή αναγνωρίζεται ένα τμήμα αυτών ):

 

α/α Κατάλογος Εξόδων (αναγνωρίζονται φορολογικά, υπό προϋποθέσεις ή αναγνωρίζεται ένα τμήμα αυτών ) .
1 Λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
2  Έξοδα Ε.Ι.Χ  ( καύσιμα, επισκευές, ασφάλιστρα,  κ.λ.π ).
3 Έξοδα φιλοξενίας.
4   Αποδείξεις αγορών ειδών σούπερ-μάρκετ.

Αναγνωρίζονται κάτω από κάποιες προϋποθέσεις  και εφόσον πραγματοποιούνται προς το συμφέρον  της επιχείρησης. ( Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2-6-2015 ).

Σημειώνουμε ότι δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως έξοδο, οι προσωπικές, οικογενειακές καταναλωτικές δαπάνες και οι δαπάνες ψυχαγωγίας.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο