Φρένο στις αποδείξεις δαπάνης φέρνει τροπολογία

Στο στόχαστρο μπαίνουν στο εξής και οι χαμηλόμισθοι με μπλοκάκι που απασχολούνται περιστασιακά, καθώς στο εξής υποχρεώνονται να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Με αυτό τον τρόπο ο νομοθέτης επιδιώκει να περιορίσει τα φαινόμενα εισφοροδιαφυγής, πηγαίνοντας κόντρα στην πάγια πρακτική να αμείβονται εργαζόμενοι με την έκδοση απόδειξης δαπάνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Εργασίας κατέθεσε τροπολογία την οποία συνυπογράφουν τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, συνοδεύοντας το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».

 

Τι ισχύει για τους ευκαιριακά απασχολούμενους

Θυμίζουμε ότι με τα ήδη ισχύοντα του νόμου 4308/2014 άρθρο 39, όσα φυσικά πρόσωπα απασχολούνται υπ’ αυτό το καθεστώς, δεν υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγιο, εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά συνολικά τις 10.000 ευρώ το χρόνο. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται επίσης δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι, που είναι εισηγητές ή συγγραφείς εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, και δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο του 8 παρ. 10 του ίδιου νόμου, όσοι συναλλάσσονται με πρόσωπα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να εκδίδουν απόδειξη δαπάνης προς αυτούς που τους παρέχουν τις υπηρεσίες.

 

Τι προτείνει η τροπολογία

Αυτό που προτείνει στο εξής η τροπολογία του Εργασίας, είναι όσοι αμείβονται με παραστατικά παροχής υπηρεσιών, θα καταβάλλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ τόσο για κύρια σύνταξη, όσο και για υγειονομική περίθαλψη. Σε ό,τι αφορά στον ορισμό των συγκεκριμένων ασφαλιστικών εισφορών, θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του ποσού που αναγράφεται στο κάθε παραστατικό. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα παρακρατούνται από τον επαγγελματία που εκδίδει το παραστατικό και θα αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα έως και την τελευταία εργάσιμη του μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε το παραστατικό.

Για να υπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης του κάθε επαγγελματία θα πρέπει είτε να προκύπτει συγκεκριμένος χρόνος ημερών απασχόλησης έως και ένα μήνα, ενώ ως χρόνος ασφάλισης θα λαμβάνεται υπόψη η ημέρα ή οι ημέρες που καθορίζονται στη σύμβαση εργασίας ανεξάρτητα από τη διάρκεια της καθημερινής απασχόλησης.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται με βάση το πηλίκο που προκύπτει από την καθαρή αξία που αναγράφεται στην απόδειξη, διαιρώντας το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό ενός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

 

Τι ισχύει για όσους έχουν δεύτερη δουλειά

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν παράλληλη απασχόληση με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4387/2016, με την υποχρέωση να καταβάλλουν για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Συν τοις άλλοις όμως, και όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία και την ίδια στιγμή αυτοαπασχολούνται σε δραστηριότητες που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να πληρώνουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές που τους αναλογούν για το εισόδημα που προέρχεται από διαρκή εργασιακή σχέση. Επίσης θα πρέπει να πληρώσουν ασφαλιστική εισφορά για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, στην περίπτωση που εκδίδεται δελτίο παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο ή απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Στην τελευταία περίπτωση δεν ισχύει η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού, επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς, το οποίο καθορίζεται με βάση το ποσό, που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Τέλος στην τροπολογία ορίζεται ότι οι συμβάσεις που καταρτίζονται από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης ισχύει το νέο καθεστώς, ενώ για προγενέστερες της δημοσίευσης περιπτώσεις συμβάσεων, ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο