Χρήσιμα

Τα ακόλουθα άρθρα θα φανούν χρήσιμα σε όσους θέλουν να διεκπεραιώσουν μόνοι τους τις υποθέσεις τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ.

 • Ποιος ο ρόλος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου;
 • Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι δικαιούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου;
 • Από πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν;

περισσότερα…


Ενέργειες – Βήματα Έναρξης Εργασιών

 • Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης
 • Έναρξη Εταιρικής Επιχείρησης, μέσω υπηρεσίας μιας στάσης – ΓΕΜΗ
 • Έναρξη Υποκαταστήματος – Εκθεσιακού χώρου

περισσότερα…Ενέργειες – Βήματα Διακοπής Εργασιών

 • Βήματα Διακοπής Ατομικών και Εταιρικών Επιχειρήσεων
 • Βήματα Διακοπής Υποκαταστήματος – Εκθεσιακού χώρου

περισσότερα…


Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων

 • για το Φορολογικό έτος 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2014 εως 31/12/2014)
 • για το Οικονομικό έτος 2014
 • για το Οικονομικό έτος 2013

περισσότερα…


Έκδοση φορολογικής ενημερότητας

 • Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας
 • Εξαιρέσεις από την προσκόμιση
 • Προϋποθέσεις χορήγησης

περισσότερα…


Μεταβολές Στοιχείων Μητρώου

 • Ποιες μεταβολές στοιχείων πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;
 • Πού, πώς και πότε μπορούν να δηλώνονται οι μεταβολές στοιχείων;
 • Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν;

περισσότερα…

Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο