Κριτήρια ένταξης των παραγωγών στο κανονικό καθεστώς των αγροτών

Επιμέλεια:
Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Νομού Καρδίτσας)
Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Οικονομικός Επόπτης Ε.Β.Ε. Καρδίτσας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ,
ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με το ξεκίνημα του 2018, καλό είναι να φρεσκάρουμε μερικά θέματα Μητρώου, τα οποία θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες.

 

 

 

ΜΗΤΡΩΟ: 
Α1. Μετάταξη στο κανονικό καθεστώς των αγροτών, με βάση τις πωλήσεις των παραχθέντων προϊόντων.

Η ΠΟΛ.1201/2016 ορίζει ότι: «…στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος..». 
Ας δούμε αναλυτικά τι σημαίνει η παραπάνω παράγραφος.
Για να ενταχθεί κάποιος στο κανονικό καθεστώς πρέπει να έχει πάνω από 15.000,00€ τζίρο το προηγούμενο έτος. Μιλάμε για τους αγρότες και του παραγωγούς του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να συγκεντρώσουν όλα τα τιμολόγια αγοράς με τα οποία πούλησαν την παραγωγή τους στα εκκοκκιστήρια ή στους εμπόρους και να τα προσκομίσουν στο λογιστή τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν αν θα πρέπει να ενταχθούν ή όχι, βάσει τζίρου, στο κανονικό καθεστώς.
Επίσης, όπως και πέρυσι, λαμβάνονται υπόψη και οι λιανικές πωλήσεις που έκανε ένας αγρότης του ειδικού καθεστώτος, προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος επίσης, αλλά και προς ιδιώτες, εκδίδοντας το ειδικό στοιχείο πώλησης αγροτικών προϊόντων (ΠΟΛ.1191/2016).
Εφόσον η άθροιση των ανωτέρω ξεπερνά το ποσό των 15.000,00€, τότε μέχρι τις 30.01.2018 θα πρέπει να γίνει η μετάταξη τους στο κανονικό καθεστώς. 

Α2. Μετάταξη στο κανονικό καθεστώς των αγροτών, με βάση τις επιδοτήσεις.

Το δεύτερο κριτήριο ένταξης είναι το όριο των 5.000,00€ από επιδοτήσεις. Η ίδια ΠΟΛ.1201/2016 ορίζει ότι: «…στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες».
Η εν λόγω διάταξη εισάγει νέο κριτήριο ένταξης σύμφωνα με το οποίο λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν εντός του προηγούμενου έτους, ανεξάρτητα ποια χρονιά αφορούν.
Θα εκτυπώσουμε την κατάσταση δημοσιοποίησης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε έτος ξεχωριστά και θα αθροίσουμε τις επιδοτήσεις εκείνες οι οποίες έχουν καταβληθεί εντός του 2017. Μόλις το άθροισμα ξεπεράσει τις 5.000,00€, στέλνουμε τον πελάτη να κάνει τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.

Επισήμανση: Δεν έχουμε την ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ να δούμε συνολικά όλες τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις εντός του 2017 σε μία εκτύπωση, γιατί η βεβαίωση επιδοτήσεων για το 2017 θα εκδοθεί τον επόμενο μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι αν περιμένουμε τη βεβαίωση, θα επιβαρυνθούμε πρόστιμο αφού η καταληκτική ημερομηνία μετάταξης είναι η 30η Ιανουαρίου.

Λαμβάνονται όλες οι επιδοτήσεις πλην των επιδοτήσεων για επενδυτικές δαπάνες και των αποζημιώσεων.
Ενδεικτικά αναφέρω τις κάτωθι:

1. Βασική ενίσχυση.
2. Πρασίνισμα
3. Συνδεδεμένες ενισχύσεις παντός τύπου και καλλιέργειας.
4. Ειδική ενίσχυση βάμβακος (συνδεδεμένη είναι και αυτή).
5. Ειδική ενίσχυση για την κτηνοτροφία (αίγες, πρόβατα κλπ).
6. Επιδότηση για βιολογική καλλιέργεια.
7. Εξισωτική αποζημίωση.
8. Ενίσχυση νέων αγροτών (δεν πρόκειται για επένδυση).

Δεν λαμβάνονται υπόψη:

1. Η πρόωρη συνταξιοδότηση.
2. Η αποζημίωση του ΕΛΓΑ.
3. Η επιδότηση για επενδυτικές δαπάνες.
4. Το πετρέλαιο, όποτε κι αν καταβληθεί, όποιο έτος κι αν αφορά.

Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι, άλλο η μετάταξη και άλλο η φορολογία εισοδήματος.
Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Π.χ., η επιδότηση που έλαβε ένας νέος αγρότης εντός του 2017, θα μετρήσει για την μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, αλλά δεν θα ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος όταν θα έρθει η ώρα για τη φορολογική δήλωση.

Α3. Προσθήκη ΚΑΔ αγροτικών καλλιεργειών, εξαιτίας ύπαρξης επιχείρησης.

Ένας ο οποίος έχει ήδη επιχείρηση και καλλιεργεί ταυτόχρονα, πρέπει να προχωρήσει σε προσθήκη ΚΑΔ. Όπως κάνουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι την 01.01 ντε και καλά. Εάν έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα, είναι κάτι που το γνωρίζει ο καθένας από τους συναδέλφους και θα πρέπει να κρίνει ο ίδιος πως θα το χειριστεί.

Α4. Προσθήκη ΚΑΔ αγροτικών καλλιεργειών, λόγω ύπαρξης φωτοβολταϊκών, ενοικιαζόμενων δωματίων και λαϊκών αγορών.

Μέχρι τις 31.12.16, οι παραπάνω τρεις κατηγορίες τηρούσαν βιβλία ενώ ταυτόχρονα μπορούσαν να βρίσκονται στο ειδικό καθεστώς για τα αγροτικά τους εισοδήματα. Από την 01.01.2017 σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201/2016 έγινε αυτόματη ένταξη στο κανονικό καθεστώς, για τις αγροτικές καλλιέργειες.

Παρατήρηση σχετικά με την επιβολή προστίμων στο Μητρώο:

Στην ΠΟΛ.1201/2016 ορίζεται ξεκάθαρα ότι «…Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολών δεν καταλαμβάνει τους αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και παράλληλα διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως 100 KW ή λειτουργούν αγροτοτουριστικές μονάδες έως 10 δωματίων, καθώς η ένταξη της αγροτικής τους εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2017 θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες για τα πληροφοριακά συστήματα υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης».

Έχουν υπάρξει περιπτώσεις κατά τις οποίες από λάθος του συστήματος, έγινε αυτόματα η ένταξη στο κανονικό καθεστώς αφενός μεν, αφετέρου δε, μαζί με τον κωδικό της δραστηριότητας των φωτοβολταϊκών που εντάχθηκε αυτόματα από το σύστημα, παρέμεινε στην προσωποποιημένη πληροφόρηση εμφανιζόμενος και ο κωδικός του αγρότη του ειδικού καθεστώτος, ο οποίος όμως έπρεπε να έχει σβηστεί επίσης αυτόματα.

Κωδικός Δραστηριότητες Επιχείρησης Είδος Ημερ, έναρξης Ημερ. Διακοπής
1000000 ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Κύρια 31/12/2000
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα 01/01/2017

Και όταν πήγαν συνάδελφοι να τον διαγράψουν, τους ζητήθηκε να καταβάλλουν πρόστιμο λέγοντας ότι πρόκειται για εκπρόθεσμη μεταβολή.

Προφανώς και δεν υφίσταται καν θέμα προστίμου αφού, το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε από λάθος του συστήματος και όχι των συναδέλφων. Στις περιπτώσεις που επιμένουν από την Υπηρεσία να επιβάλλουν πρόστιμο, απλά δίνετε τα δικαιολογητικά στο φορολογούμενο και τον στέλνετε στη Δ.Ο.Υ. γιατί δεν υπάρχει λόγος να τσακωθείτε με κανέναν, ούτε τώρα χρονιάρες μέρες, ούτε και ποτέ άλλοτε.!!

Εύχομαι σε όλους ψυχραιμία και καλή διάθεση, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης της καθημερινότητας μας.

Χρόνια Πολλά / Καλή Χρονιά.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο