Όσα θέλετε να γνωρίζετε για το επίδομα πετρελαίου

Του Γιώργου Λαμπίρη

Μειωμένο κατά 50% αναμένεται ότι θα είναι το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, γεγονός το οποίο έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τα ελληνικά νοικοκυριά.

Την ίδια στιγμή, το οικονομικό επιτελείο δεν έχει καταλήξει ακόμα για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει το κούρεμα του επιδόματος. Ωστόσο δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια αυτή τη στιγμή: Είτε θα πραγματοποιηθεί μείωση της τάξεως του 50%, είτε τα κριτήρια θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά σε βαθμό τέτοιο που επί της ουσίας θα περιορίσουν στο ήμισυ τους δικαιούχους.

Η πλατφόρμα για την χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θα ανοίξει σύμφωνα με πληροφορίες λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές.

Επιπλέον, η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2017-2018 θα έχει αναδρομική ισχύ, δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές θα συνυπολογίσουν τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης από την έναρξη της ημερομηνίας διάθεσης του καυσίμου.

Έτσι, μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η σχετική απόφαση που θα καθορίζει με ακρίβεια τα κριτήρια για τη χορήγησή του, ενώ η πρώτη δόση θα καταβληθεί τον Ιανουάριο και η δεύτερη τον Ιούνιο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Όσοι δεν διαθέτουν τους συγκεκριμένους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα του TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκκαθαριστικού ή πράξης προσδιορισμού φόρου Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της τελευταίας πενταετίας.

Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη

Όσοι έχουν ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης, και το όνομα χρήστη (username) τύχει να ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. τους, τότε δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνουν ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης μέσω των σχετικών διαδικασιών.

Δεν δίνονται στοιχεία από τον προμηθευτή για την υποβολή της αίτησης

Σημειώνεται ότι ο εκάστοτε προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει στοιχεία για την υποβολή της αίτησής του κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε παραστατικό αγοράς πετρελαίου υποβάλλεται από τον προμηθευτή στην Α.Α.Δ.Ε.

Ωστόσο οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν ώστε να αναγράφεται σωστά το Α.Φ.Μ. τους ή το Α.Φ.Μ. του διαχειριστή-εκπροσώπου της πολυκατοικίας ή του Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον έχει δηλωθεί από το διαχειριστή.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφεται σωστά ο αριθμός παροχής της Δ.Ε.Η. ή ο κοινόχρηστος αριθμός παροχής, εάν πρόκειται για πολυκατοικία. Τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του αριθμού παροχής της Δ.Ε.Η. πρέπει να είναι τα ίδια τόσο στο παραστατικό του προμηθευτή όσο και στην αίτησή.

Σε ποιους απευθύνεται η Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών

Σε ό,τι αφορά στην Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων, όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις οποίες υπάρχει κοινός καυστήρας. Ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας – ολιγοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας, για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της.

Επίσης, οι ένοικοι θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής.

Ταύτιση ΑΦΜ και κοινόχρηστης παροχής ΔΕΗ

Στα παραστατικά των αγορών πετρελαίου θέρμανσης, τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του αριθμού κοινόχρηστης παροχής της Δ.Ε.Η. θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχουν εισάγει οι χρήστες στην Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. για την πολυκατοικία και επιθυμεί κάποιος, τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν τον Α.Φ.Μ., θα πρέπει να ορίσει τον Α.Φ.Μ. αυτόν στα στοιχεία της πολυκατοικίας, επιλέγοντας το σχετικό δεσμό “Ορισμός Α.Φ.Μ.”. Ο Α.Φ.Μ. πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, ούτε και να διαγραφεί. Επίσης, σε περίπτωση που έχει οριστεί Α.Φ.Μ. πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων, θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του διαχειριστή.

Δεν υπάρχει κοινόχρηστο ρολόι της ΔΕΗ

Εάν κάποιος είναι διαχειριστής, αλλά στην πολυκατοικία δεν υπάρχει κοινόχρηστο ρολόι της ΔΕΗ, ο διαχειριστής θα πρέπει να δηλώσει το δικό του ή να επιλέξει ένα ρολόϊ που θα έχει συμφωνήσει με όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Αλλαγή διαχειριστή

Σε περίπτωση που αλλάξει ο διαχειριστής, τότε στην Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας, πρέπει να δηλωθούν τα νέα στοιχεία. Οι ένοικοι θα υποβάλουν τις νέες αιτήσεις με τον νέο Α.Φ.Μ. διαχειριστή και ο διαχειριστής θα ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής. Σημειώνεται ότι οι νέες διασταυρώσεις παραστατικών αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, αφορούν τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της δυνατότητας πληρωμής.

Ξεχωριστοί καυστήρες ανά διαμέρισμα

Εάν μία πολυκατοικία διαθέτει ξεχωριστό καυστήρα ανά διαμέρισμα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν χωριστή αίτηση ο καθένας ως κάτοικος μονοκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθευτεί ο καθένας πετρέλαιο με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

Το παραστατικό αναγράφει τα στοιχεία της/του συζύγου

Εάν κάποιος έχει υποβάλει αίτηση στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης με τα δικά του στοιχεία και το παραστατικό αγοράς αναγράφει τον Α.Φ.Μ. της συζύγου, η διασταύρωση των στοιχείων δεν θα ολοκληρωθεί. Τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του αριθμού παροχής της Δ.Ε.Η. πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και στην αίτηση.

Ανενεργό IBAN

Εάν κάποιος έχει δηλώσει ανενεργό IBAN, θα πρέπει να προχωρήσει σε τροποποιητική αίτηση, στην οποία θα διορθώσει τον ΙΒΑΝ, και θα δηλώσει νέο από την αντίστοιχη επιλογή στην οθόνη “Προβολή Διασταυρωμένων Αγορών Πετρελαίου”.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο