Τα νέα πρόστιμα για παραβάσεις στο υπαίθριο εμπόριο

Με την απόφαση 7264/20.1.2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αναπροσαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 4264/2014, τροποποιώντας την Α2-797/29.8.2014.

Όπως αναφέρει η απόφαση: “Το γεγονός ότι οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, είχαν ως συνεπακόλουθο και τη σημαντική μείωση των προσόδων των πωλητών υπαιθρίου εμπορίου, απαιτεί αναλογική αναπροσαρμογή των προστίμων. Συνεπώς, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός των ποσών των διοικητικών κυρώσεων , οι οποίες επιβάλλεται να υπακούουν στις διαμορφωθείσες νέες συνθήκες στην αγορά και στην οικονομία της χώρας διατηρώντας παράλληλα την αποτρεπτική τους ισχύ.”

Οι νέες κυρώσεις έχουν ως εξής:

Παράβαση: Κύρωση
1. Έλλειψη άδειας σε Λαϊκές Αγορές: 2.500 ευρώ
2. Έλλειψη άδειας σε Υπαίθριο Εμπόριο (Πλανόδιο και Στάσιμο): 1.500 ευρώ
3. Έλλειψη άδειας σε Πλανόδιο ή Στάσιμο Εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα: 200 ευρώ
4. Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο: 100 ευρώ
5. Δραστηριοποίηση χωρίς ανανεωμένη άδεια: 500 ευρώ
6. Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου: 500 ευρώ
7. Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα: 300 ευρώ
8. Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου: 800 ευρώ
9. Άρνηση παραλαβής εγγράφων ελέγχου: 200 ευρώ
10. Αυθαίρετη αλλαγή χώρου, υπέρβαση χωρικής δραστηριότητας: 500 ευρώ
11. Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού-επαγγελματία: 400 ευρώ
12. Αναληθής σήμανση παραγωγού-επαγγελματία: 1.000 ευρώ
13. Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς: 1.000 ευρώ ανά προϊόν
14. Μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 5α και β της αριθμ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/ 31-07-2014) υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.
15. Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό: 2.000 ευρώ και προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος

Ως προς τις λοιπές παραβάσεις που δεν ορίζονται στη παράγραφο 1, του άρθρου 32, του ν. 4264/2014, με απόφαση της αρχής που χορηγεί την συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια (1000) ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης”

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33291/hl/7264/20.1.2017

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο