Τα νέα πρόστιμα για παραβάσεις στο υπαίθριο εμπόριο

Με την απόφαση 7264/20.1.2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αναπροσαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 4264/2014, τροποποιώντας την Α2-797/29.8.2014. Όπως αναφέρει η απόφαση: “Το γεγονός ότι οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, είχαν ως συνεπακόλουθο και τη σημαντική μείωση των προσόδων …

Τα νέα πρόστιμα για παραβάσεις στο υπαίθριο εμπόριο Read More »